Rackarns Råttor

Nakenråttor av typen fz (fuzz) har bevisat ökad genetisk benägenhet för njursjukdom. Därför har jag lovat de som köpt fuzzar från min nyårskull, att skriva ihop en artikel med kostråd för just dem. Förlåt att det tagit tid!

Följande grundar sig på kostråd för njursjuka människor, men eftersom människor och råttor medicinskt fungerar väldigt lika, bör de funka bra för råttor också. Jag vill poängtera att jag naturligtvis inte sålt sjuka råttor, däremot löper fuzzarna ökad risk för just njursjukdom. Min tanke är att man kanske kan förhindra, eller i alla fall fördröja att sjukdom bryter ut om man ger dem ’njursnäll’ mat.  Det blev ingen artikel, istället har jag fixat ett urklipp ur Njurförbundets broschyr om kost för njursjuka. Eftersom jag inte hittat någon pålitlig information om exakt vad problemet blir med njurarna, är det också svårt att ge exakta råd.

Vad bör Njurvänlig kost innehålla?

Mer av

Omega-3
Kalium för att sänka blodtrycket
högvärdigt protein (i små mängder)

Mindre av

nitrat (salter)
kalcium
fosfor
övrigt protein

Det finns speciella foder för njursjuka hundar (t ex Royal Canin RENAL, Hill’s Prescription Diet) om man vill ta en genväg

njurkost (pdf)

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Creative Commons License