Rackarns Råttor

Varningsklockor

juli 8th, 2009

För en okunnig person, som kanske inte ens funderat över det, kan det vara svårt att avgöra VAD som kan vara oseriöst hos en råttuppfödare. Därför ska jag ge några exempel på vad  som, enligt min åsikt, är tecken på mindre seriös uppfödning (ingen prioordning mellan de olika varningsklockorna):

Om din tilltänkta råttuppfödare

>> har mer än 40 vuxna råttor och/eller

>> tar täta kullar (typ 7 kullar eller mer per år) och/eller

>> inte kan berätta färger, teckningar, hårlag och öronutseende hos de råttor denne säljer med dess rätta namn och/eller

>> tror att det finns olika raser av råttor och/eller

>> har ormar som fodras med smådjur och/eller

>> påstår att råttor som får äta kött börjar bitas eller andra helt felaktiga saker och/eller

>> föder upp nakna djur, dubbelrex eller manx och/eller

>> inte följer lagstadgade regler för burstorlek och/eller

>> säljer råttorna väldigt billigt och/eller

>> svarar undvikande på dina frågor och/eller

>> inte ställer frågor till dig

Min tanke är att du ska kunna använda listan som underlag när du ställer frågor till din tilltänkta uppfödare. Säkert finns det uppfödare som stämmer in på någon eller några punkter och ändå är seriös. Det gäller ju att ifrågasätta och ställa olika saker mot varandra. En uppfödare kan ha för litet avelsmaterial också; träffar du t ex på en som inte har så många råttor, men som samtidigt tar väldigt täta kullar – då har du stött på en verkligt oseriös ofödare! Känner du dig osäker,  se till att få komma och hälsa på uppfödaren, kan du inte det – välj en annan, som du inte tvekar alls om.

För att du ska kunna avgöra huruvida någon av dessa klockor klämtar eller ej, förutsätter det att du själv är rätt påläst, så off you go till r8forum och plugga 🙂

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Creative Commons License