Rackarns Råttor

Detta är absolut inte tänkt att vara en heltäckande artikel om karantän, utan en som är avsedd att gå igenom de lättfattligaste grunderna, och framförallt hur jag hanterar karantänfrågan. I praktiken. Avsedd lika mycket för att jag ska testa mig själv, som för att berätta för er.

Karantän i hemmiljö där det finns andra råttor är det jag kallar för pseudokarantän. Detta eftersom karantän går ut på att djuret ska isoleras, något som är omöjligt i sådan miljö. Därför är pseudokarantän vad de flesta råttägare och faktiskt även uppfödare tillämpar (om de tillämpar någon alls, vill säga).

Olika bakterier och virus har olika inkubationstider, smittar olika länge och dessutom på olika sätt, men 6 veckors karantän täcker in det mesta. Är man inte helt säker vad man karantänar för, är det bra att hålla denna tid, även om det i många fall skulle kunna räcka med 2 el 3 veckor. Vet du däremot helt säkert vad du karantänar mot, diskutera lämplig karantänstid med din veterinär, eller med SVA. Karantänstiden  ska dels säkerställa att djurets immunförsvar hanterat eventuell smitta, dvs bildat antikroppar mot den, dels att det inte längre smittar. 

Pseudokarantän är i princip bara verkningsfullt vid droppsmitta. Och om man har tur och inte råkar glömma bort sig och/eller slarvar alls,  även vid aerosolsmitta. Vid luftburna smittor är det i det närmaste helt verkningslöst. Jag har ofta olika kläder för de olika ”areorna” i sunkpalatset. Ett ombyte för råttrummet, och ett annat för resten av lägenheten, där ev karantänsråttor vistas.

6 veckor gäller för EN råtta. Har man flera som ska samsas  i karantänen, får man räkna en vecka extra för varje extra råtta. 

Om en pseudokarantän kombineras med att inga råttor lämnar (genom flytt) eller kommer till i den totala råttbesättningen under karantänstiden, kan den i princip jämställas med ”äkta karantän”. På det viset kan inga nya bakterier eller virus tillföras, eller smittor färdas vidare.

Den optimala och säkraste karantänen uppnås naturligtvis genom att låta  råttan/-orna som skall karantänas vara inneboende i ett hem utan djur, eller i alla fall i ett hem utan närbesläktade gnagare. 

Det svåraste är naturligtvis att upprätthålla en ”pseudokarantän”. Så här går den till här i Sunkpalatset:
Jag hanterar alltid den eller de djur som sitter i karantän sist eller efter dusch och klädbyte. Ofta har jag olika ombyten mellan de olika areorna i lägenheten.  Min han- och honflock bor i samma rum, sen händer det att jag vid behov har en ”sjukbur” i hallen eller i köket. Det skyddar inte från luftburna smittor, men råttorna kan iaf inte klättra på varandras burar och riskera droppsmitta. 

Då jag har en kull, är hela sunkpalatset försatt i karantän. Just nu, t ex, sitter mitt nyförvärv Hjärtat sin sista vecka hos pojkvännen i Stockholm.

Jag har bestämt mig för att instruera köpare som redan har råttor hemma, att inte hantera dem under de närmaste fyra timmarna innan de kommer hit till mig, alternativt duscha och byta kläder det sista de gör innan de lämnar sina hem.

När jag för in en ny råtta i Sunkpalatset, vill jag skydda mina befintliga råttor mot de eventuella smittor denna råtta kan medföra. Då hanterar jag denna råtta efter alla mina andra råttor. Sist. Eller efter dusch, hårtvätt och klädbyte.

Då jag har en dräktig hona eller en bebiskull, är det istället den jag vill skydda från smittor från mina andra råttor. Då är gången den omvända; mamman och kullen hanteras först, innan palatsets  andra råttor. Om jag gör inköp av annan råtta under kulltiden (från parning till leverans), karantänas denna ALLTID i råttfritt, externt hem.

Ett informationsdokument om Vårdhygien, som kan vara praktiskt att läsa in (pdf)

One Response to “Karantän: varför, hur och var?”

  1. Sopa framför egen dörr innan du går till attack (om du nu känner att du måste attackera) » Heaven on earth

    […] av att Nicciz, som skriker värst av alla själv aldrig tillämpat något annat än det jag kallar pseudokarantän. Och under dessa pseudokarantäner har hon tagit emot omplaceringar, hjälp till med leveranser […]

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Creative Commons License