Rackarns Råttor

Nej, Caramelle föder inte än. Men hennes kropp förändras. Och hon känns vilsen och förvirrad över det. Framdelen är lika liten och smärt som alltid, medan bakdelen börjar anta extrema proportioner. Redan. Hoppas hon inte känns lika förvirrad när bebbarna ploppat ut.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Creative Commons License