Rackarns Råttor

Svar på tal

september 25th, 2008

Jag lägger här ut  det svar jag fick i helgen från SRS styrelse, genom dess suppleant M. Som ni kan se har hon mailat från en hotmailadress, vilket ju inte är fel, men inte precis ger ett seriöst intryck. Brevet är ett svar på det brev För Kännedom som jag skickade till styrelsen efter det här inlägget,  med en länk till det. Styrelsens brev i blått, med mitt svar, som jag skickade idag, insprängt i vitt.

Anledningen till att jag lägger ut den här typen av saker är att jag vill visa att i den mån jag pratar om SRS eller för den delen om olika personer, så har jag redan berättat för dem var jag står, så att ni som läsare kan få en känsla av vem ni vill lita på. 

Jag ser mig själv som en diplomat. På flera av de arbetsplatser är det mig man skickat fram för att förhandla och/eller ta hand om känsliga frågor, men inte ens jag har ett tålamod som håller för vadsomhelst. Jag och andra försökt jobba för att rädda SRS i åratal. Tyvärr är det inte bara ”räddarna” som har arvtagare, även intriganterna har det – därför kommer SRS aldrig fungera förrän stadgarna gjorts om från grunden, så att mobbing och annan ful hantering av saker och ting inte kan gå igenom.

(Jag har bytt ut en del av personnamnen i mitt svar till deras styrelsepost, samt xxx:at ett av styckena, då jag inte vet om personen det berör valt att göra den personliga informationen offentlig)

Den 20 september 2008 20:07 skrev ME<xxxxxxxxxx@hotmail.com>:

> Hej Paula!
>
> Jag har satt upp dig på listan för att få protokollet skickat till dig.

Det hade väl sekreteraren redan gjort, som förstod det av henne.

Var har vår ordförande tagit vägen – varför låter hon en suppleant sköta hennes uppgifter? Speciellt som Ledamoten T tackade ja till att vara vice ordförande på årsmötet, vilket alla som var där är vittnen till (utom styrelsen, tydligen!?).

[xxxx]

> Vi tog upp ditt mail och inlägg på styrelsemötet den 23augusti.
>
> Angående arbetsgruppen som är en grupp som bildades delvis efter ditt
> förslag. Detta behandlades på
> första styrelsemötet och det står om det i protokollet från det mötet.
>
> Utdrag ur protokoll nr 1:
> ”7. Årsmötet 2008
> Tillägg till verksamhetsplanen ang. arbetsgrupp för att gå igenom och
> publicera stadgar och regler. Kassören kontaktar
> medlem och hör om hon är intresserad att sitta i arbetsgruppen. Förslag
> ges att man har en sammankallande ur
> arbetsgruppen som rapporterar till styrelsen. Ordf tar kontakt med
> valberedningen om fler förslag
> till arbetsgruppen. Paula Blomberg , medlem, Kassören och
> Ledamoten har visat intresse att
> sitta i arbetsgruppen.”
>
> Då Ledamot 1 och kassören var intresserade av att sitta med i arbetsgruppen
> tog de på sig ansvaret att höra sig för
> med de intresserade om intresset fortfarande fanns.

Ingen av dem har frågat mig. Jo jag har en vag aning om att Ledamot 1 sagt något i förbifarten om att jag skulle bli kontaktad, men jag fattade det som att det handlade om en grupp i ett annat ämne (kursplan och mer ledning för de som vill bli reggade uppfödare).

> Efter detta mötet har endast detta hänt: Vi kollade med Gail och hon svarade
> på förra mötet att hon hade inga
> förslag på fler personer, däremot sa hon att Peter Nermander inte kunde
> ingå, då han sitter som revisor.
>
> Efter diskussion om arbetsgruppen på detta mötet kom vi fram till denna
> slutsatts:
> Arbetsgruppen är forfarande i ett planeringstadie och inga medlemmar har än
> så länge utsätts att sitta i arbetsgruppen..
> Stephanie hör med de som visat intresse för att få igång gruppen och
> möjligen planera in ett möte.
>
> Angående HR redaktionen.
> Detta behandlades också på första mötet.
> Du skickade in ett mail till detta styrelsemöte som innehöll en del namn på
> intresserade personer, till diverse poster.
> Vi beslutade att Louise Sjögren och Patrik Andersson skulle ingå i
> redaktionen och att de i sin tur skulle kontakta de
> övriga om de behövde hjälp eller ville att fler skulle ingå i redaktionen.
> Ordföranden har talat med Louise om detta. Då ingen av de personer som
> du tipsade om har lämnat in några kontaktuppgifter
> så valde Louise att gå ut på det forum som du själv hade använt dig av för
> att finna dessa intresserade. Louise ska
> ha lagt ut en tråd ganska omgående, där hon bad de personerna att kontakta
> henne eller Patrik.
> Hon har inte blivit kontaktad.

Jag blir chockerad av detta – menar du alltså att SRS inte har någon medlemsmatrikel? Nej det kan du förstås inte mena, för vore så fallet, skulle ingen av medlemmarna få HR (eller inbetalningskortet för medlemsavgiften). Jag hade tagit reda på intressenternas riktiga namn (istället för deras forumnamn) just för att det skulle gå att slå upp deras kontaktuppgifter i medlemsmatrikeln. Jag kunde inte ens drömma om att så inte skulle göras.

HRs redaktör har varken kontaktat medlem K eller medlem P på forumet, däremot har hon efterlyst material till HR där. Efter den efterlysningen skickade P in material – som redaktören inte tog tillvara. Istället repriserades artiklar från gamla HR (!?)

> Med tanke på att deras (redaktörernas) kontaktuppgifter sedan har
> funnits med i april och juni nummret under rutan
> för redaktion bör det inte vara alltför svårt för de som är intresserade att
> själva kontakta redaktionen om de fortfarande
> vill hjälpa till?

Ni kan inte begära att folk ska ta kontakt ”om de fortfarande vill hjälpa till” när de inte har en aning om vad som hänt, om styrelsen beslutat om helt andra personer i redaktionen, eller att man inte ville ha deras hjälp. Efter många år av dålig uppföljning av beslut (såsom att kontakta dem som besluten berör), skulle de antagligen inte ha kontaktats i de fallen heller.

> Angående din önskan om hur och när saker skall delges de som berörs av
> beslut. Som du kanske minns själv från din tid i
> styrelsen så löser detta sig oftast självt på mötena. Efter varje beslut och
> punkt som stas upp väljer styrelsen ut eller anmäler
> sig någon frivilligt att meddela detta till berörda parter.

Ja, det jag vet är att folk anmäler att de kan ta hand om att saker skall göras, men jag vet också att det inte följs upp, och att det alltför ofta har visat sig att saker inte blivit gjorda och att människor inte blivit kontaktade.

Just därför önskade jag att det skulle göras något åt detta. Jag gick, med hjälp av en annan medlem, igenom alla förra årets protokoll och lyfte då bl a upp just detta problem.

> Detta beslutades efter diskussion om ditt blogginlägg:
> Angående Paulas blogginlägg, alla de som är berörda i inlägget ska får
> möjlighet att svara för sig. Efter att deras svar inkommit
> så beslutas vad som ska göras då styrelsen anser att osanningar och
> personangrepp av styrelsemedlemmar inte passar sig och
> är till skada för föreningen.

Detta var precis mitt syfte med att skicka länken till styrelsen; jag ville inte sitta och spekulera utan att ge den en chans att reagera och svara för sig. Ett annat syfte var att visa er vad man kan få för intryck när man står utanför styrelsen. Jag hade dock inte räknat med att styrelsen inte skulle kunna läsa vad som står, nämligen just ”det är svårt att inte få intrycket att…” vilket betyder att jag just spekulerar, och inte hävdar att jag kommer med sanningar.

Som ni vet, är jag av den åsikten att en styrelse som inte tål och/eller förstår att medlemmarna ifrågasätter den, är till långt störra skada för föreningen, likaså en styrelse som ”slarvar bort” den enda som anmält sig frivillig till att ta hand om kassörsuppdraget efter flera års letande med ljus och lykta.

Speciellt som flera av styrelsens medlemmar försökt att stadgevidrigt utesluta medlemmar. Jag uppfattar stycket ovan som att jag är nästa som skall utsättas för en sådan mobbingattack.

> Om Paula vill ha ett offentligt svar så
> meddelar styrelsen att de enda offentliga svar som kan ges ska
> publiceras i HR där vi når alla våra medlemmar.
>

Publicera den ni i HR, som säkert många av medlemmarna inte ens öppnar. Bara ni också skickar det i brev eller mail till mig.

Ja, jag talar (skriver) klarspråk, orkar inte försöka vara diplomat mer, har insett att det inte leder någonstans annat än bakåt i SRS 🙁

Jag tycker det är väldigt tråkigt att allt jag framför tolkas som fan tolkar bibeln, just bara för att det är _jag_ som framför det. Oavsett vad en del styrelsemedlemmars åsikt om mig är, och min om dem, så borde vi ju ha ett gemensamt intresse: att SRS fungerar och för människor samman omkring deras stora intresse för tamråttor.

Med vänlig hälsning
/Paula Blomberg

5 Responses to “Svar på tal”

 1. kicki

  Har Louise hetat nåt annat på forumet förrut? Jag hittar då inget om HR under hennes namn. Nåja, skit samma. Det finns en gräns för hur många gånger man kan anmäla sitt intresse utan att tappa det på vägen.

 2. matten Paula

  Kicki: Nej, det tror jag inte. Men jag vet att Anna frågade efter förra mötet och den diskussion som Mia refererar till, och värdarna hjälpte åt att minnas och söka, och detta var det som kom fram; att L efterlyste artiklar. Och du borde ju rimligen ha koll på om du blivit PMad, vilket ju hade varit ett naturligare sätt att kontakta er.

 3. Pernilla

  ”då styrelsen anser att osanningar och personangrepp av styrelsemedlemmar inte passar sig och är till skada för föreningen”

  Allvarligt? Får man virus i hjärnan när man sitter i den där styrelsen? Är det en trend att huta åt medlemmar som inte går i dimma och säger tack och amen till allt som (inte) serveras? Kommer det fler motioner i samma anda som den som ville stöta ut enskild medlem som inte föll styrelsen på läppen? Ska vi inte ta och upplösa SRS istället? Storhetsvansinne är långt mer allvarligt för råttorna i Sverige än vad SDA någonsin kommer i närheten av. Och nästa år får Läkare utan Gränser mina pengar. De säger ju i alla fall tack för visat intresse.

  Ät bajs, Svenska Råttsällskapet!

 4. Petrah

  Tack för att du delar med dig av detta. Ännu en anledning till att man är väldigt tveksam att betala in medlemsafgiften nästa år, ganska så många sådana just nu i bagaget.

 5. Anna

  Virus i hjärnan är ordet, sa Bull.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Creative Commons License