Rackarns Råttor

Skylla ifrån sig?

april 22nd, 2008

Med anledning av förra posten skrev Shannaras uppfödare nånting i sin hängmatta på r8forum om att jag skyller ifrån mig. Jag var medveten om att det kunde se ut som så när jag skrev mitt brev, därför ska jag nu förklara vad jag menar med "felaktig/bristfällig information".

I startpaketet för provåret fattades papper. Det visste jag inte förrän nuvarande registratorn berättade det för mig och ville att jag skulle räkna upp precis vilka papper jag fått. Jag minns inte om jag någon gång fått veta vilka papper det är jag inte fått. Jag har inte fått någon påfyllning efter detta samtal heller, vilket jag tog för givet att jag skulle få. Sedan glömde jag faktiskt bort det.

När jag kände mig osäker på hur provet skulle skrivas i (som frågorna är formulerade kan man lätt svara med en roman på varje) så frågade jag faktiskt! Jag frågade dåvarande kassören, som också varit registrator, och hon sa att "NEJ! Skriv inga såna långa svar, det är det ingen som orkar läsa!" När jag då oroade mig för att kanske missa något, så sa hon att det är ingen fara, det nästan aldrig är någon som blir underkänd och man får komplettera tills det blir rätt, helt enkelt.

Därför blev jag tagen på sängen när Johanna plötsligt häromdagen sa att det inte är tillåtet att komplettera i efterhand, då jag frågade om hon fått mina kompletteringar som jag skickade i februari via mail och sedan via snigelpost tillsammans med aprilrapporten.

Provet borde få ett försättsblad där SRS förklarar vad det registrerade uppfödarskapet går ut på. Hade jag fått ett sådant, hade jag inte svarat som jag gjorde på frågorna, inte heller hade jag känt behovet att skriva långa och fullvärdiga svar som hotade att bli romaner.

Dessutom hade jag skrivit en försöksstandard som bättre stämmer in med vad jag vill inrikta mig på redan från början. Jag gissar att det här med standard kanske är självklart för t ex hundfolk, men för mig var det inte det. För mig blir nu plötsligt standard och god djurhållning två vitt skilda frågor, vilket känns konstigt för en person med mina värderingar kring husdjur.

Jag inser ju att det som ställt till det är just det här med att jag vill föda upp mörkare blue med svarta ögon. Jag har faktiskt aldrig reflekterat över att det skulle kunna bli mitt fall, eftersom jag ställt ut pälsklingar som stämmer in på detta massor med gånger och fått standardetta på dem (vilket betyder att de väl motsvarar standarden). Det väcker ju genast ännu en fråga: vad får standardDOMARNA för utbildning och direktiv?

—–

Jag vill också passa på att säga att jag på intet sätt är ute efter att hugga halsen av Shannaras, allt det här handlar från min sida om hur RACKARNS blivit behandlat och varför. Jag är faktiskt tveksam till varningar vid tjuvparningar överhuvudtaget, men som sagt – det är så reglerna ser ut idag. Jag diskuterade detta för länge sedan (det handlade alltså inte om Shannaras eller ens mig) med registratorn och hon lugnade mig med att det beror på hur tjuvparningen gått till. Så mycket bättre vet jag dock inte om jag tycker att det blev, eftersom det uppmuntrar folk till att ljuga istället.

När jag berättar om att jag känner mig orättvist bedömd blir jag kallad slyna och ska hålla käften.

Skulle du göra det i min sits, M?

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Creative Commons License