Rackarns Råttor

Rackarns köpare ;)

För att du ska få köpa råttor av mig ser jag helst att du är över 18 år. Är du yngre, kommer jag vilja diskutera råttköpet med dina föräldrar eller motsvarande vårdnadshavare. Jag säljer bara till dig om du köper 2 råttor, såvida du inte redan har råttor hemma. Oftast kommer jag dock råda dig att söka en råtta från annan uppfödare som blir leveransklar samtidigt som de från mig, eftersom det brukar vara många som vill köpa och det kan vara svårare att få köpa om man vill ha två av samma kön samtidigt.

Jag förväntar mig inte att du ska kunna ge dina råttor massor med utetid med mänskligt sällskap varje dag, däremot förväntar jag mig att du försöker ge dem så mycket du någonsin har möjlighet till. Min egen sits är ju lite speciell, då jag bara jobbar ett par timmar om dagen och därutöver för det mesta ligger i råttrumssoffan och vilar mig och då samtidigt blir ”råttad”. Det är alltså inte någon större ansträngning för mig, snarare tvärtom. Men oavsett hur ägarens situation ser ut, behöver råttorna aktivitet och stimulans varje dag, för att må bra både psykiskt och fysiskt.

Om du får köpa råttor av mig, förutsätter och förväntar jag mig att du rapporterar till mig om du får problem med dem. Både vad gäller sjukdomar och temperament. Gör du inte det, så tar jag för givet att inga problem föreligger enligt talesättet ”hälsan tiger still”. Om det antagandet inte stämmer äventyrar det mitt uppfödararbete, varför denna punkt är MYCKET viktig!

Om du skulle behöva omplacera en råtta från mig, vill jag att du berättar detta för mig. Om det behövs försöker jag hjälpa till eller ta emot den själv.

Jag säljer sällskapsråttor. Om du ändå tycker att råttan som du köpt av mig är så underbar och fin att du skulle vilja ha ungar efter den, bör du veta att jag förbehåller mig avelsrätten. Detta kan dock i praktiken innebära att du gör din parning i samråd med mig.

Detta gäller förstås inte om du är uppfödare och har informerat mig redan innan köpet att syftet med det är att använda råttan i din avel.

Att para en råtta från mig utan att informera och rådgöra med mig resulterar i att du blir portad hos mig som råttköpare och jag kommer också berätta detta för andra uppfödare/råttsäljare som kontaktar mig för att få vitsord om dig. Uppfyller du däremot mina önskemål, ställer jag gärna upp och berättar detta också! (Dvs, du kan ange mig som referens).

Du kan alltid ringa eller maila till mig med frågor. Har jag inte svaret själv, försöker jag ge dig tips om var du kan finna det. Jag rekommenderar dock alla blivande råttköpare att registrera sig och vara aktiva på r8forumet. Där kan man få svar på det mesta, eller i alla fall lufta sina funderingar. Just detta forum går jag i god för, då det har ett engagerat och noggrannt moderatorgäng som tar sin uppgift, råtthållningen och forumets trevnad på stort allvar. Än så länge har jag inte hittat andra forum eller mötesplatser som ger lika mycket och som klarar sig lika bra från misinformation (därmed inte sagt att det klara sig HELT från det, men det står sällan eller aldrig oemotsagt, som tur är).

När det är dags för dig att hämta dina råttor är de karantänade i minst 5 veckor och väger minst 80 gr. Jag levererar ALDRIG yngre råttor än 5 veckor och även då bara i undantagsfall, eftersom jag anser att 6 veckor är en bättre ålder. Du får stamtavla och om du är SRS-medlem och vill delta på utställningar med din råtta, så är chansen stor att du även kan få en färdigifylld blankett för SRS-registrering på en gång (jag hade just köpt en hel packe då jag lämnade föreningen).

Om du deltar i råttutställningar när du köpt dina råttor blir jag glad  om du berättar de omdömen råttan får för mig –  jag är mer intresserad av domarnas omdömen än av placeringar och rosetter.

Du anmäler ditt intresse för råttköp genom att maila mig (byt ut (a) mot @) och då uppge namn, adress, telefonnummer, ålder och berätta lite om dig själv och varför du vill ha råtta. Ange också om du vill ha honor eller hanar och ev andra önskemål.

Jag tar upp intresseanmälningar per kull. Att du listar dig som råttintressent betyder inte med automatik att du får köpa råttor. Ta gärna kontakt innan och var aktiv på r8forumet, på det viset kan jag göra mig en bild av ditt intresse, ev kunnande och framför allt din vilja att lära dig saker.

Vid köpet kan det hända att jag ber dig underteckna ett papper med samma innehåll som denna sida, som en garanti att du läst och är införstådd med mina förväntningar på dig som råttköpare. Papperet gäller som en överenskommelse att du följer fr a de mörkade styckena här ovanför.

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Creative Commons License